CAPTCHA code

אני מאמינה שבריאות היא רבת פנים וכוללנית. כל טיפול חלקי בגוף בלבד או בנפש בלבד, מחמיץ את התמונה הכוללת.
אנו בדרך לאיחוי הפיצול בין הטיפול בגוף לטיפול בנפש, ובין חולים לרופאים. העולם הולך לקראת גישה משולבת אינטרדיסיפלינרית, הבנה של אחדות הגוף והנפש לא כרעיון מיסטי אלא כעובדה מוצקה שניתן להיווכח בה  בכלים מדעיים. 
 
תקשורת טובה  בין רופאים לחולים ופיתוח  חוכמת הלב, היא "האינטליגנציה הבריאותית", מסייעת לכל מי שמתמודד עם שאלות כבדות משקל של חיים ומוות. היא משפרת את ההחלמה ומונעת שחיקה  של הצוות הרפואי. זהו הבסיס ליצירה של קהילה מרפאת  שכל השותפים בה חותרים יחד לבריאות טובה ולחיים בעלי ערך.